Your search: Koleksi Wayang
xKoleksi Wayang
Zoeken in KOLEKSI WAYANG
Koleksi Wayang
>
Search terms
Search tips!

Wildcards can be used:

  • ? (question mark) replaces a letter
  • * (asterisk) replaces a number of letters
  • By putting a $ (dollar sign) in front of a search term, you look for words that are similar.
250 entrys order by:
view as:
 
 
Page: 4
 
 
thumbnail
204-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Netyakaca;Subjektif:Newatakaca/Niwatakawaca
Tanggal identifikasi:
02-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
09-Mar-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:Jaka
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Pra: Netyakaca /ping:14/1/33 dalam Aksara Jawa menggunakan prådå; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
108,5
Tinggi kulit total:
87,5
Tinggi bahu:
55
Lebar wayang:
50
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
281-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Wisatara;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
13-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
16-Apr-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Cihna HB dalam Aksara Latin menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Ratu Turilaya Prabu Wisatara. Ping 15/6 32. B8 (aksara latin-Tinta Hitam) dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
83
Tinggi kulit total:
60,5
Tinggi bahu:
42
Lebar wayang:
34,5
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
167-WKP-GST-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Handaka Semeleh;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
27-Feb-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
10-May-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan têngên
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Cihna HB. B.5 (tinta hitam) dalam Aksara Latin menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Handaka Semeleh dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
60,5
Tinggi kulit total:
40,5
Tinggi bahu:
29
Lebar wayang:
24,5
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
205-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Begawan Bagaspati;Subjektif:Begawan Bagaspati/Bethara Kala
Tanggal identifikasi:
02-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
09-Mar-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Begawan Bagaspati /ping:11/4/32 dalam Aksara Jawa menggunakan prådå; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:B.11 dalam Aksara Latin menggunakan pensil; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
110,5
Tinggi kulit total:
87
Tinggi bahu:
55
Lebar wayang:
49
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
284--GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Gardapati;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
13-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
16-Apr-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Gardapati dalam Aksara Jawa menggunakan prådå kombinasi tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:23/11/ 38. B8 (Tinta Hitam) dalam Aksara Jawa menggunakan prådå kombinasi tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
85,5
Tinggi kulit total:
62
Tinggi bahu:
42
Lebar wayang:
34
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
168-WKP-GST-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Nurada;Subjektif:Narada
Tanggal identifikasi:
27-Feb-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
10-May-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan têngên
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Nurrada. B.5 (tinta hitam) dalam Aksara Jawa menggunakan prådå; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:ping : 7/5/35 dalam Aksara Jawa menggunakan prådå; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
58,5
Tinggi kulit total:
38,5
Tinggi bahu:
26
Lebar wayang:
27
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
206-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Patih Prastha;Subjektif:Patih Prahastha
Tanggal identifikasi:
02-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
09-Mar-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:Barong
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Patih Prastha / 26/2/41 dalam Aksara Jawa menggunakan prådåtinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:B.11 dalam Aksara Latin menggunakan pensil; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
110
Tinggi kulit total:
87,5
Tinggi bahu:
54,5
Lebar wayang:
51
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
285--GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Ugrasena;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
15-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
16-Apr-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Ping 9/9 37 dalam Aksara Jawa menggunakan prådå; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Ugrasena. B.8 (Pensil). B.8 (Tinta Hitam) dalam menggunakan ; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
91
Tinggi kulit total:
59
Tinggi bahu:
41,5
Lebar wayang:
33,5
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
286-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Raden Basudewa;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
13-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
16-Apr-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Raden Basudewa. 16/ 4 34 dalam Aksara Jawa menggunakan prådå kombinasi tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
77,5
Tinggi kulit total:
57
Tinggi bahu:
42
Lebar wayang:
33
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
207-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Mahesasura;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
02-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
09-Mar-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Mahesasura dalam Aksara Jawa menggunakan prådå; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:2/5/41 (E.5 tinta hitam/latin) dalam Aksara Jawa menggunakan prådå; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
113
Tinggi kulit total:
87,5
Tinggi bahu:
52
Lebar wayang:
48,5
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
209-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Mamangmurka;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
02-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
09-Mar-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Mamangmurka : 5/7/32 dalam Aksara Jawa menggunakan prådåtinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:B.15 dalam Aksara Latin menggunakan pensil; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
100,5
Tinggi kulit total:
79
Tinggi bahu:
50
Lebar wayang:
52
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
291-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Singamulangjaya;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
16-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
16-Apr-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Ping 1/1 40 dalam Aksara Jawa menggunakan prådå kombinasi tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Singamulangjaya. B8 (Tinta Hitam). B8 (Pensil) dalam Aksara Jawa menggunakan prådå kombinasi tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
73,5
Tinggi kulit total:
51,5
Tinggi bahu:
36,5
Lebar wayang:
31,5
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
169-WKP-GST-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:: Jathagini :;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
27-Feb-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
11-May-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:Cicir
Golongan:
Simpingan têngên
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Cihna : HB. B.5 (pensil) dalam menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:: Jathagini : dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
63
Tinggi kulit total:
43,5
Tinggi bahu:
30,5
Lebar wayang:
28,5
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
210-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Bathara Yomadipati;Subjektif:Bathara Yamadipati
Tanggal identifikasi:
02-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
09-Mar-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:ping 15/10/34 dalam Aksara Jawa menggunakan prådå kombinasi tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Bathara Yomadipati, B.11 (pensil/latin) dalam Aksara Jawa menggunakan prådå kombinasi tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
103
Tinggi kulit total:
78
Tinggi bahu:
48
Lebar wayang:
46
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
295-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Prabu Condrawimana;Subjektif:Prabu Candrawimana
Tanggal identifikasi:
16-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
20-Apr-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Ratu Selagahima dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Prabu Condrawimana. B7 (Pensil) dalam menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
74,5
Tinggi kulit total:
54
Tinggi bahu:
35
Lebar wayang:
29
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
302-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Ariyaprabu;Subjektif:Hariyaprabu
Tanggal identifikasi:
16-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
27-Apr-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:Buntit
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Ariyaprabu. B7 (Latin, Tinta Hitam) dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
70,5
Tinggi kulit total:
49,5
Tinggi bahu:
34
Lebar wayang:
29
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
211-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Prabu Goragongsa;Subjektif:Prabu Goragangsa/Prabu Gorawangsa
Tanggal identifikasi:
02-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
09-Mar-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Prabu Goragongsa dalam Aksara Jawa menggunakan prådåtinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Kaping :17/12/33, F.1 (tinta/latin) dalam Aksara Jawa menggunakan prådå; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
108,5
Tinggi kulit total:
83,5
Tinggi bahu:
48
Lebar wayang:
50
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
170-WKP-GST-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:;Subjektif:Dewi Arimbi (Sampir) / Durga
Tanggal identifikasi:
27-Feb-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
11-May-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan têngên
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:B.5 dalam Aksara Latin menggunakan pensil; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
65,5
Tinggi kulit total:
44
Tinggi bahu:
31,5
Lebar wayang:
27
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
303-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Prabu Kumbadibya;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
18-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
27-Apr-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Ping 9/11 34 dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Prabu Kumbadibya Ngatasangin. B7 (Pensil - Latin) dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
76
Tinggi kulit total:
53,5
Tinggi bahu:
34,5
Lebar wayang:
29
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
213-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Mulatani;Subjektif:Pulontani
Tanggal identifikasi:
02-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
09-Mar-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Mulatani /ping :8/8/42 dalam Aksara Jawa menggunakan prådåtinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:E.6 dalam Aksara Latin menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
97,5
Tinggi kulit total:
75
Tinggi bahu:
47,5
Lebar wayang:
46,5
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
305-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Mondrapati;Subjektif:
Mondrapati
Tanggal identifikasi:
18-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
27-Apr-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:10/11/32 dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Mondrapati. B7 (Latin) dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
73
Tinggi kulit total:
52,5
Tinggi bahu:
33,5
Lebar wayang:
30
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
214-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Arimba;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
02-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
09-Mar-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Arimba /ping, 1/12/41 (latin/prada) dalam Aksara Jawa menggunakan prådå; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:B.13 dalam Aksara Latin menggunakan pensil; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
94
Tinggi kulit total:
74
Tinggi bahu:
47
Lebar wayang:
49
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
171-WKP-GST-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Jembawati;Subjektif:Jembawati
Tanggal identifikasi:
27-Feb-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
10-May-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:Goleng
Golongan:
Simpingan têngên
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:ping 7/8/35 (revisi). B.5 (pensil) dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Jembawati dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
56,5
Tinggi kulit total:
36
Tinggi bahu:
23,5
Lebar wayang:
15
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
306-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Prabu Setyajid;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
18-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
27-Apr-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:Jaka
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif:Ping. 6/12 34 dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Prabu Setyajid. Banjar Patoman (Tinta Hitam) dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
69
Tinggi kulit total:
50,5
Tinggi bahu:
33,5
Lebar wayang:
29
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
216-WKP-GSK-KA-KHPKM-KRTNYK-2019 Objektif:Kendhang Gumulung;Subjektif:
Tanggal identifikasi:
04-Mar-19
Kotak ringgit:
Kotak Ampilan
Jenis wayang:
Wayang Kulit Purwa
Tanggal pemotretan:
09-Mar-19
Wåndå obj. tokoh:
Objektif:;Subjektif:Dlomeh
Golongan:
Simpingan kiwå
Kepemilikan:
Kraton Yogyakarta
Tempat penyimpanan:
Bangsal Kasatriyan Kraton Yogyakarta
Lokasi pemotretan:
Bangsal Kasatriyan, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Asia
Hadap kanan:
Objektif::Kendhang Gumulung: , 4/2/32 (angka latin/tinta) dalam Aksara Jawa menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Hadap kiri:
Objektif:Cihna "HB" dalam Aksara Latin menggunakan tinta hitam; Subjektif:
Tinggi keseluruhan:
92
Tinggi kulit total:
73
Tinggi bahu:
47,5
Lebar wayang:
44
Bestanden
thumbnail
 
 
 
Page: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

BERLANGGANAN NEWSLETTER

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi terbaru Kraton Jogja